Reglement

REGLEMENT VRIJ RIJDEN 2019

MOTOR

Categorie Classic motoren
a)    gewone of sportieve wegmotor, 2 takt of 4 takt van minimum 250cc die gebouwd werd tussen 31/12/1949 en 31/12/1982.
b)    sportieve motorfiets postclassic 2 takt (b.v.: Yamaha TZ, Suzuki RG,…) die gebouwd werd tussen 31/12/1972 en 31/12/1990.
N.B : alle café racers gebouwd vanaf modernere machines zullen geweigerd worden.
Open uitlaat is toegelaten - slick banden zijn toegelaten voor motoren van bouwjaar na 1972.

Categorie Superbike
Lijst van de toegelaten motoren hier onder
Cilinderinhoud  : De toegelaten cilinderinhoud dient overeen te stemmen met de indertijd toegepaste reglementen  en de motoren die daar aan voldeden voor de Superbike categorie in : AMA, TTF1 4-takt, World Superbike en in bepaalde nationale productie kampioenschappen.
Voor de motoren uit de 1st AMA Superbike periode is enkel de Superbike configuratie toegelaten :
Vb : de Kawazaki Z1 is niet toegelaten in de SBK categorie – enkel de Kawazaki Z1 YOSHIMURA is toegelaten in de SBK categorie.
Open uitlaat is toegelaten - slick banden zijn toegelaten

TOEGELATEN SUPERBIKES

De motor moet in zijn originele staat verkeren. De vervangen onderdelen moeten uitwendig gelijk zijn aan de originele onderdelen.
De zijstandaard of middenbok dient verplicht gedemonteerd te worden of vastgebonden te worden aan het frame.
Voor de categorie Classic motoren worden de volgende technische modificaties niet toegelaten : remklauw met 6 zuigers, upside-down vork.
De banden en de remmen moeten in uitstekende staat zijn. De achteruitkijkspiegels dienen verplicht verwijderd of teruggeplooid te zijn, de lichten dienen te worden afgekleefd met kleefband.

Aan te raden, maar NIET verplicht :
Voor de motoren met natte carter en/of waterkoeling: Het plaatsen van een opvangreservoir dat minstens de helft van de smeer- en koelvloeistof kan opvangen.  Het plaatsen van een opvangreservoir die minimaal de helft van de olie of koelvloeistof moet kunnen opvangen in geval van pech.
De overloop van de benzinetank, het koelsysteem, carter- en versnellingsbakventilatie zullen opgevangen worden in een reservoir van minimum een halve liter inhoud.
Reserve motor : Deze wordt niet meer standaard toegelaten en zal enkel ter plaatse aangeboden kunnen worden, enkel en alleen als de geldig ingeschreven motor in panne valt of verongelukt is. Deze reserve motor zal verplicht van dezelfde categorie moeten zijn als de eerste motor ! Indien dit het geval is, dan dient u zich op dat moment aan te bieden bij de Technische Keuring om uw eerste motor te laten afkeuren en uw reserve motor in te schrijven.

KLEDIJ

Elke deelnemer dient zich verplicht uit te rusten met een volledig lederen pak (2-delig met gesloten ritssluiting toegestaan), een integraalhelm die aan de huidige normen voldoet (ECE2205 of FIM norm), lederen laarzen en dito handschoenen.
De “CROMWELL” en “BOL” helmen zijn niet toegelaten. Het dragen van een rugprotector is aan te raden.
Een technische keuring zal uitgevoerd worden op alle machines.  Hierbij zullen het bouwjaar alsmede de uitrusting van de piloot gecontroleerd worden.

INSCHRIJVING

De inschrijving is strikt persoonlijk. Ze is geldig voor een enkele persoon.
Een deelnemer wordt als geldig ingeschreven beschouwd wanneer enerzijds zijn ingevulde en gehandtekende inschrijvingsformulier is ontvangen en anderzijds zijn betaling werd ontvangen door de organisator.
De betaling voor uw deelname dient ons uiterlijk te bereiken 2 weken volgende op uw inschrijving.  Zonder betaling binnen de 14 dagen zal uw reservatie geannuleerd worden.
Nadat U aan deze voorwaarden heeft voldaan zult U geldig zijn ingeschreven en ontvangt U een bevestiging en de praktische details per post, ongeveer 3 weken voor het evenement.
Het inschrijvingsformulier is geldig voor één motor !
Indien u 2 motoren wenst in te schrijven : deze machines dienen dan verplicht van een verschillende categorie te zijn (bouwjaar, cilinderinhoud, vermogen) en dan dient u een tweede formulier in te vullen en tevens het inschrijvingsbedrag te voldoen voor elke motor.

VERGUNNING - FIM VINTAGE CARD

U moet een internationale of een nationale licentie met starttoelating hebben.  Indien u geen licentie hebt, moet u een FIM Vintage Card kopen (Deze individuele verzekering werd door de FIM verplicht gesteld).

ANNULERING

In geval van annulering van uwentwege :
- tot 30 dagen vóór het evenement, zal uw inschrijvingsgeld minus 10 % onkosten worden teruggestort.
- tussen 30 en 15 dagen vóór het evenement, zal 50 % van uw inschrijvingsgeld teruggestort.
- minder dan 15 dagen vóór het evenement zal GEEN ENKELE terugbetaling geschieden.

De organisator behoudt zich het recht voor om een evenement door noodzaak te annuleren tot 20 dagen vóór de voorziene datum. In het geval om redenen van overmacht (onweer, onvoorziene omstandigheden, incident op de piste, …) één of meerdere sessies of zelfs het hele evenement geannuleerd dienen te worden, verbinden de deelnemers er zich toe om geen enkele tegemoetkoming of terugbetaling van de organisator te eisen.

CIRCUIT GEBRUIK

-Vóór de 1ste run zal een verplichte briefing voor alle piloten worden gehouden.
De start zal in golven worden gegeven, op aangeven van de aanwezige standcommissarissen.
-Aan het einde van elke SESSIE, of ingeval van noodzaak, zullen de rode signalisatielichten worden aangestoken op de volledige omloop.  Vanaf dat ogenblik dient elke deelnemer te vertragen en onmiddellijk - aan lage snelheid - via de pit lane de paddock te vervoegen.
-Indien noodzakelijk kan de organisator beslissen een sessie te « neutraliseren » door twee « safety-cars » op het circuit te sturen die niet ingehaald mogen worden, op straffe van uitsluiting.
-Tijdens de duur van een SESSIE mag een deelnemer slechts halt houden in de pit lane. Bij het opnieuw oprijden van het circuit, zal de deelnemer strikt de instructies van de standcommissarissen aan de uitgang van de pit lane opvolgen.
-Een deelnemer met pech op het circuit kan enkel door een voertuig van de organisatie worden teruggebracht. Het is ten strengste verboden het circuit in tegenwijzerzin op te rijden, op straffe van onmiddellijke uitsluiting.
-De maximumsnelheid in de pit lane bedraagt 60 km/u. De maximumsnelheid in de paddock is 10 km/u.  Op verschillende plaatsen zullen radarcontroles worden uitgevoerd.  Elke deelnemer die zich niet aan deze beperkingen houdt, zal bij de eerste vaststelling met een geldboete van 50 € bedacht worden en zal uitgesloten worden na de tweede vaststelling.
-De organisator kan een deelnemer die een gevaar betekent door zijn rijgedrag of door de slechte staat van zijn motor uitsluiten, zonder enige schadeloosstelling.
-Elke deelnemer zal zich schikken naar de instructies en aanwijzingen die hem door de organisator of stand- en baancommissarissen worden gegeven.  Deze laatsten geven hun aanwijzingen met behulp van vlaggen en/of signalisatielichten (zie beschrijving hieronder).
-De dagen zijn bedoeld als vrijrijden op circuit en niet als race.  Geen enkele vorm van agressiviteit wordt toegestaan.  De organisatie vraagt respect van elk een van de deelnemers tijdens inhaalmanoeuvres. De traagste piloot houdt zijn lijn aan, de snelste piloot dient op te letten tijdens het voorbij steken

VLAGGEN EN LICHTEN

VLAG MET GELE EN RODE STREPEN
De hechting op dit deel van de baan kan worden aangepast voor andere doeleinden dan regen reden. Deze vlag moet zwaaide aangetoond worden
GELE VLAG OF GELE KNIPPERLICHTEN
Een zwaaide gele vlag : deze vlag geeft aan dat er een gevaar vooruit.
Twee zwaaide gele vlaggen geven aan dat er een gevaar belemmeren geheel of gedeeltelijk het track.
Deelnemers moeten vertragen en bereid zijn om te stoppen. Het is verboden te overschrijden waar een groene vlag getoond.
RODE VLAG OF RODE LICHTEN
Einde of onderbreking van de sessies. De deelnemers vervoegen de paddock aan lage snelheid.
WITTE VLAG
Een noodsituatie voertuig op het track.
Deze vlag geeft aan dat de deelnemer het voertuig zal tegenkomen in dit gedeelte van de baan.
Inhalen is verboden tussen concurrenten tijdens de presentatie van de witte vlag. De overschrijding van het voertuig is toegelaten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De deelname kosten sluiten in :
-de circuitsessies of op vrijdag, zaterdag, zondag;
-een parking plaats in de paddock;
-2 ingangsarmbanden (1 piloot en 1 begeleiders);
-1 autodoorlaat voor de paddock;
-1 startnummer en alle stikkers:
-de toegang tot het concert op zaterdag avond.